Thanh Ren HILTI M16X125

Giá bán: Liên hệ

  - +
   Các loại Thanh ren Hilti-HAS
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M8 x 80
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M10 x 90
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M12 x 110
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M16 x 125
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M20 x 170
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M24 x 210
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M27 x 240
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M30 x 270
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M33 x 300
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M36 x 330
  – Thanh ren, Bulong hóa chất HAS M39 x 360